Het asbestverwijderingsproces

Asbest kan een groot risico vormen voor de gezondheid van mens en milieu. Het asbestverwijderingsproces is dan ook strikt vastgelegd in diverse wet- en regelgeving. Buurman Asbestsanering draagt veel zorg uit naar het naleven van de huidige wet- en regelgeving. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving, werken wij uitsluitend met de best bestaande technieken, materialen en medewerkers.
 

Het gehele verwijderingsproces bestaat onder andere uit de volgende stappen:
- Asbestinventarisatie door SC-540 gecertificeerd bedrijf
- Sloopmelding gemeente
- Opstellen werkplan door SC-530 gecertificeerd bedrijf
- Melden gemeente ISZW en CI
- Deskundige wijze van saneren door gecertificeerde medewerkers
- Eindinspectie en vrijgave geaccrediteerd laboratorium
- Storten van afval, stortbon
 

Voor u als opdrachtgever lijkt dit proces mogelijk wat ingewikkeld. Wij begeleiden u dan ook graag met het gehele proces van inventarisatie tot uiteindelijke stort. We werken uitsluitend met betrouwbare contacten, zodat u ook zeker weet dat u handelt volgens de geldende wet- en regelgeving.