Asbestsanering 2016

Sanering van asbesthoudende golfplaten.